Du er her: Oppvekst > Informasjon
Setesdal Bilruter- skulebuss

Det blir endring i rutene og rutetidene for skuleskyss frå 19.08.2019

Skuleskyss- nye ruter

Skuleåret 2019-2020 blir det ein skule i Valle kommune og med bakgrunn i det blir det og endring i skuleskysstilbodet. Akt Agder som har ansvar for all skuleskyss har alle rutetidene i sanntid og dei kan du finne på web og i AKT appèn

2019-07-06

Symjeopplæring

Symjeopplæring er eindel av læreplanen og kroppsøvingsfaget i skulen. På Valle skule har vi symjeopplæring kvar veke i 1-2 klasse samt i periodar i dei øvrige klassane.

2019-03-12

Klage på standpunktkarakter.

Informasjon om klage på standpunktkarakter- 10 trinn.

2017-06-01
Planlegginsdag_møter

Kvifor planleggingsdagar?

Mange foreldre kan nok ergre seg over at skulen og SFO har stengt grunna planleggingsdagar. Det er ikkje alltid så lett å forstå kva formålet med desse dagane er, korleis ein nyttar dei  og korleis dei kjem elevane til gode?

2017-04-17
Julenisse

Førbuing til jol og gudsteneste.


  • Det er adventstid med tenning av ljos,joletre, kalender, joleverkstad og gudsteneste. Dette er hyggjelege avbrekk i ein hektisk skulekvardag. Markering av jol står sterkt i norsk kulturarv og tradisjon, og opplæringslova si førmålsparagraf §1-1 og læreplanane i skulen formidlar at skulen har eit ansvar for å formidle kultur og tradisjonar.


2016-11-28
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS