gloppefossen

Innmelding i SFO skuleåret 2016/2017.

Valle skule avd SFO har åpent kvar dag frå 07.00 tom 16.00, bortsett frå i skulen sine undervisningstider.

Skulefritidsordningen ved Valle skule har eit aktivit tilbod alle dagar for elevar frå 1 tom 4 trinn. På dei dagane som det er kort skuledag serverar SFO eit enkelt varmt måltid. SFO legg opp til ulike aktivitetar kva månad og det blir ofte tid til ein tur i bassenget, eit besøk på snekkerverkstaden, av og til "er vi på kino" og så beøker vi skulekjøkkenet innimellom.

Har du lyst til å vere med oss på alt dette?

Søkandsfrist for innmelding i SFO for neste skuleår er 1 april og medlemskapet gjeld kun for 1 år av gonga.

Søknadskjema for innmelding i SFO.

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS