Åpningstider SFO

Valle SFO held til i bygninga vis a vis Valle barnehage(den grøne bygninga) 

Åpningstider SFO
Tid Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00-08.20 SFO SFO SFO SFO SFO
12.15-16.00 SFO SFO     SFO
13.30-16.00     SFO    
14.30-16.00       SFO  

 

  • SFO har ope i alle skulen sine feriar for dei som har vedtak om plass.
  • SFO er stengt 3 veker i juli kvart år. 
  • SFO året startar ved skulestart i august kvart år.
  • Det er ikkje tilbod om skyss til dei borna som er på SFO. Skal dei nytte den ordinære skulebussen td kl 14.30 når dei eldste elevane skal heim, må foreldra betale pr born.
  • Alle born må bli henta innan kl 16, men vert du forhindra ber vi om at du ringer SFO og melder i frå. All henting etter stengetid blir fakturert pr overtidstime,

 

 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS