På Riksantikvarens nettsider kan du sjå om du har freda kulturminner på din eigedom, og du kan finne ei oversikt over kva dei ulike vernestatusane inneberer.

Er det registrert faste kulturminner på eigedomen, kan du ikkje grave, og det er nyttig å vite for eksempel om ein skal kjøpe ny eigedom eller planleggjar å byggje ut på ein eigedom man allereie har.

Du kan søkje etter kulturminner her:
Kulturminnesøk