Sommarles 2020

Sommarles er snart i gong igjen! Bli med på årets lesekonkurranse

Sommarles- 2020- oppstart 1 juni

Sommar les er ein nettbasert, nasjonal sommarlesekampanje for alle born i 1. tom 7. klasse i regi av folkebiblioteka i heile landet. Valle skule ønskjer å bidra inn i kampanjen med ein kick start neste veke på skulebiblioteket. Skulebibliotekaren Astrid tar imot elevar og fortel om kampanjen, korleis ein kan registrere seg og låne bøker.

2020-05-27
Planlegginsdag_møter

Kvifor planleggingsdagar?

Mange foreldre kan nok ergre seg over at skulen og SFO har stengt grunna planleggingsdagar. Det er ikkje alltid så lett å forstå kva formålet med desse dagane er, korleis ein nyttar dei  og korleis dei kjem elevane til gode?

2017-04-17
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS